Vliegveld Middenmeer

De laatste (jaarlijkse) Open Dag is in 2019 gehouden op 1 juni.
Nog niet bekend is wanneer de volgende Open Dag zal worden gehouden.

Voor info zie: https://www.vliegveldmiddenmeer.nl/

Open Dag Vliegveld Middenmeer 1 juni 2019: