Welkom

Je bent nu veilig geland op de website van de FS Groep NHN !

Op deze website willen we je informeren over onze activiteiten en een aantal informatiebronnen die van belang kunnen zijn bij het uitoefenen van de Flight Simulator hobby.

De FS Groep NHN is al meer dan 15 jaar actief en is sinds 2016 een onderafdeling van de landelijke FS werkgroep geworden.

De website daarvan is: https://flightsimulator.hcc.nl/

Deze werkgroep is een van de vele afdelingen van de Hobby Computer Club, de HCC.  De website daarvan is te vinden op: https://www.hcc.nl

Zie ook de website van HCC afd. NoordWest met de link: http://www.noordwest.hcc.nl/

       FS Groep NHN — Maak je vliegdromen waar!